Vrijdag 1 mei 2009

Terug programma

PLATFORM KANAL

Publicatie

Platform Kanal presenteert haar JOURNAL KANAL in het Point Doc. Het platform ontstond vorige zomer als burgerbeweging die de creatieve krachten in de grootstedelijke kanaalzone (T&TSlachthuizen- Beurs-Weststation) kenbaar en zichtbaar wil maken en wil samenbrengen met het potentieel van de lokale bevolking om zo mee te bouwen aan een meer creatieve stad. Het wil op zoek gaan naar verbindingen. Zowel ruimtelijke, sociale, culturele en economische verbindingen tussen de kanaaloevers, tussen beleidsdomeinen, tussen energieën en krachten, ... Als eerste “officieel” teken van leven bracht het platform op 25 april, tijdens het slot van de Staten-Generaal van Brussel, een publicatie uit : de JOURNAL KANAL.

www.platformkanal.be