Vrijdag 1 mei 2009

Terug programma

THE EVER MASS LAND – VOIDPOINTER– RESEAU CITOYEN

2 Kunstwerkplaatsen in Schaarbeek linken zich aan het Festival

Schaarbeek meets Point Doc

Twee lokale werkstudio’s in Schaarbeek,The Ever Mass Land en voidpointer, worden rond het thema van 1 Mei verbonden met de Micronomics Festival site. Er wordt een fysieke verbinding tot stand gebracht door de St-Air op pad te sturen doorheen Brussel. Een virtuele verbinding wordt gerealiseerd via het Réseau Citoyen (een open draadloze infrastructuur die verschillende individu’s in en rond Brussel met elkaar verbindt).

Void*ptr (voidpointer) is een ruimte die noch type, noch structuur of vorm van de dingen die er plaatsgrijpen impliceert - te vergelijken met het gebruik van void* in C/C++programmeren: zich richten tot een object van een onbekend type/structuur. Het host wekelijks hackerspace_BXL meetings, en ook oneindige ruimtetransformatie.

The Ever Mass Land is een 6 maanden durende werkruimte voor bolwerK door nadine, die lopende projecten over intersectionaliteit, netwerken en knooppunten, organisatiekaders zoals Beehive / playground 0:1:11,2 / spatial_config(1) / Logement / St-Air / en vele andere linkt en doorstuurt.

http://ooooo.be/indexhibit

http://L45.be/voidpointer