Seminar

Gesloten workshops met microinitiatieven,onderzoekers en beleidsmakers

Donderdag 30 april, Vrijdag 1 mei

In het voorjaar van 2009 werd aan 5 onderzoekers gevraagd een standpunt te formuleren over het belang van micro-initiatieven voor stedelijke en economische ontwikkeling. Ieder schreef over een specifiek thema, gaande van

1) THEORY: de woordenschat die gebruikt en misbruikt wordt in sociale economie;

2) TOOLS: de instrumenten die bestaan en ontbreken voor het ondersteunen van micro-initiatieven;

3) GEOGRAPHY: de impact op stad en buurt van micro-initiatieven;

4) ACTORS: wie zijn de belangrijkste spelers in sociale economie; tot

5) CHANGE: mogelijke veranderingen om micro- initiatieven te stimuleren en valoriseren.

Op 30 april en 1 mei positioneren micro-initiatieven, onderzoekers en beleidsmakers uit heel Europa zich in gesloten workshops tegenover deze teksten en gaan ze op zoek naar gemeenschappelijke standpunten. Op 1 mei krijgen politici de kans om hun ambities rond micro-initiatief publiek te maken (Soirée Micronomique) en op 2 mei is iedereen welkom voor het bespreken van de resultaten (Forum).

www.socialpolis.eu